Rozwój zdolności przywódczych w DSV ISS

Wsparcie w zdefiniowaniu i kaskadowaniu strategii biznesowej opartej na wartościach

About

Różnorodne interwencje wspierały zaprojektowanie i wdrożenie nowej strategii biznesowej opartej na wartościach, która ma pozwolić na dynamiczny rozwój organizacji. Projekt skupiał się na wsparciu liderów organizacji w tworzeniu i kaskadowaniu strategii oraz zwiększaniu zdolności przywódczych w całej organizacji.

 

Objective

W celu wsparcia szybkiego wzrostu, DSV ISS potrzebowało ambitnej strategii, która wyznaczyłaby jasny kierunek dla przyszłego rozwoju organizacji. Oprócz tego istniała potrzeba, by wzmocnić przywództwo w całej organizacji, a tym samym ułatwić wdrożenie nowej strategii.

Biorąc to pod uwagę, została podjęta decyzja, by wzmocnić kulturę przywództwa w DSV. Było to istotne, ponieważ:

  • Dynamiczny rozwój biznesu wymaga od liderów, by umiejętnie zarządzali wzrostem w stale zmieniającym się środowisku

  • Rozwój silnej kultury przywództwa był potrzebny, szczególnie na poziomie menedżerów średniego szczebla, w związku z tym, że organizacja stała się zbyt duża, by mogła być sprawnie zarządzana małą grupą nawet najbardziej charyzmatycznych liderów

  • Przywództwo wiąże się z określonymi kompetencjami, ale i wartościami, które należało wyklaryfikować i wdrożyć w całej organizacji.

Solution

Impact opracował i wspierał implementację rozwiązania wprowadzenia zmiany na poziomie całej organizacji. Rozwiązanie to pomogło w przejściu na kolejny poziom rozwoju biznesu. Składało się z następujących interwencji:

  • Facylitacja trzech strategicznych warsztatów z Top Team’em, podczas których została stworzona strategia DSV ISS oparta na określonych wartościach

  • Wsparcie Impactu w kaskadowaniu nowoopracowanej strategii i wartości na kolejne poziomy organizacji poprzez organizację dwóch strategicznych wydarzeń

  • Wielomodułowy program „Leadership in Action” oparty na uczeniu się przez doświadczenie skierowany do wszystkich menedżerów DSV ISS z poziomu N-1

  • Aktywności realizowane poza salą szkoleniową: realizacja indywidualnych planów działania, samodzielne wdrażanie w swojej pracy określonych przez siebie zadań, indywidualne spotkania coachingowe z coachami Impactu

  • Proces zmian wspierany był również serią spotkań executive coaching dla kluczowych liderów organizacji.

Result

Opisane rozwiązanie pomogło DSV ISS w stworzeniu i efektywnej implementacji nowej, ambitnej i jasno sformułowanej strategii biznesowej. Dało to jasność liderom, jakie są wobec nich oczekiwania a także było wsparciem w podejmowaniu działań w kierunku jej urzeczywistnienia i wprowadzenia potrzebnych zmian. Impact kontynuuje współpracę z DSV ISS w roli zaufanego doradcy, wspierając dalszy rozwój zdolności przywódczych..

Komentarz klienta:

Konsultanci Impactu to profesjonaliści głęboko zaangażowani na każdym etapie projektu: począwszy od analizy aż po dostarczanie szkoleń. Jestem pod wrażeniem ich umiejętności głębokiej analizy potrzeb klienta. Sprawnie „łączą kropki”, kojarzą zależności i potrafią spojrzeć na nasze potrzeby z różnych perspektyw biznesowych. Co wyróżnia szkolenia Impactowe? Zabierają uczestników w prawdziwą rozwojową podróż. Dzięki metodom opartym na bezpośrednim doświadczeniu, uczestnicy mają możliwość dokonania głębokiej autorefleksji, dzielenia się swoimi wyzwaniami i otworzenia się na dawanie i korzystanie z feedback’u.

Agnieszka Nowak, L&D Leader