Skip to main content

Transformacja kulturowa w RAS Polska

Coniferous forest by the water
Rozwiązania
Change Management
Transformational Leadership

Kontekst

Ringier Axel Springer Polska, wcześniej Grupa Onet-RAS Polska powstała w 2012, po jednej z największych fuzji na rynku wydawniczym Europy Środkowo-Wschodniej. Impact wspierał Ringier Axel Springer Polska w procesie transformacji, a w szczególności w budowaniu silnego potencjału przywódczego i nowej kultury organizacyjnej, by zintegrować różne jednostki biznesowe „pod jednym dachem”.

Utworzenie zintegrowanej kultury organizacyjnej wspierającej osiągnięcie celów strategicznych RASP poprzez:

 1. Zbudowanie silnego przywództwa na wszystkich poziomach w celu stworzenia i utrzymania wspólnej kultury zaufania i zaangażowania w całej organizacji.
 2. Wprowadzenie do kultury Agile approach, pozwalającego liderom lepiej przewidywać i szybko reagować na stale zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów, proaktywnie podejmować decyzje i wykorzystywać pojawiające się możliwości.

Poprzez bliską współpracę z Zarządem, Dyrektorem HR oraz zespołem odpowiedzialnym za przeprowadzenie transformacji, na przestrzeni czterech lat Impact stworzył rozwiązanie ściśle zintegrowane z celami biznesowymi organizacji. Ta podróż ku zmianie składała się z ponad 20 inicjatyw wdrożonych na różnych poziomach biznesu, należą do nich m.in.:

 • Seria warsztatów dla Top Team, w celu wzmocnienia współpracy, zdolności przywódczych i przygotowania do wdrożenia zmiany. Warsztatom towarzyszył executive coaching,
 • Program modułowy „Leadership in Action” dla menedżerów poziomu N-1 i N-2
 • Seria warsztatów strategicznych dla wybranych 40 liderów organizacji,
 • Doradztwo w zakresie wprowadzania zmiany i warsztaty dot. innowacji,
 • Włączenie Ringier Axel Springer Polska w działania z organizacją not-for-profit, by wzmocnić społeczne zaangażowanie.

W tym przypadku możemy mówić o następujących wskaźnikach sukcesu:

Wzrost zaufania pomiędzy zespołem zarządzającym a resztą organizacji. Udział w badaniu zaangażowania wzrósł z 59% do 82%, - 6 p.p. wzrost zaangażowania.

 • Top Team opracował strategię z ludźmi nie dla nich – za pomocą różnych inicjatyw w całej organizacji.
 • Utworzenie Cyklu Procesu Strategicznego usprawniło wdrażanie ważnych strategicznych inicjatyw biznesowych, takich jak: utworzenie wizji i strategicznego kierunku dla firmy, opracowanie programu Process Excellence, usprawnienie struktury biznesowej oraz wyklarowanie procesu podejmowania decyzji, podziału ról i odpowiedzialności.
 • Wspólne zrozumienie i wiedza nt. strategii biznesowej RASP skutkuje tym, że ludzie z różnych części organizacji są w stanie prowadzić wartościowe rozmowy na temat strategii. Marcin Boroszko, Członek Zarządu, stwierdził: Dwa lata temu spędzaliśmy mnóstwo czasu na zrozumieniu, co oznaczają słowa, terminy, których używamy. Teraz możemy prowadzić strategiczne, merytoryczne dyskusje w szerokim gronie.”
 • - Inicjatywy zbliżyły ludzi, dzięki czemu powstała kultura współpracy. Np.: w projekcie ustalenia zestawu wartości RASP uczestniczyło ponad 500 osób. Zespoły stworzyły uniwersalny kodeks postępowania i ożywiły wartości. Ta inicjatywa została przeprowadzona oddolnie i skutkowała ogromną energią wyczuwalną w całej organizacji.
 • Kluczowi liderzy mieli okazję rozwinąć zdolności przywódcze i zwiększyć zaufanie. 72% menedżerów (n-1 i n-2) stwierdziło, że rozwinęli nowe umiejętności przywódcze i wiedzę.

Jedną z najistotniejszych zmian było wzmocnienie kultury biznesowej w zakresie prowadzenia otwartego dialogu i podejmowania inicjatyw oddolnych, które są kluczowe dla skutecznej transformacji biznesu.

4-letni Program Transformacji Kulturowej ostał nagrodzony w Londynie Business Culture Award w kategorii Best Integration & Merger Initiative oraz otrzymał wyróżnienie w kategorii Best Business Culture Transformation Initiative.

Referencje
Klienci o nas
Geraldine Dolan
Programme participant
Diageo
"I took a huge learning out of the day, not only what we can do for the environment, but also that we have huge talents. I felt energised, inspired, exhausted and very happy. I’m so pleased that the Global Travel Middle East team has this power of making a difference in the community in our strategy and I can’t wait to do more.”
Adam Eaton
Director of Group Management
Aviva
"These experiential development projects deliver significant benefit; connectivity to the company’s purpose, ‘prosperity and peace of mind’, a tangible sense of well- being and rapid team formation. Impact have delivered some extremely well organised projects that have had a very beneficial effect on the local community.”
Michelle Stroman
Director of Professional Learning
Education in Motion
“What Impact really brought to the table was the human element. They really listened to what we wanted, and every time we posed a problem or had a question, instead of getting frustrated, they were excited by it! That attitude is the attitude we want for our staff and our students.”