Skip to main content

Zarządzanie Talentami w ING - Case Study

Coniferous forest by the water

Kontekst

ING to globalna instytucja finansowa z rozbudowaną siecią placówek w Europie. Oferuje hurtowe i detaliczne usługi bankowe klientom w ponad 40 krajach.

ING każdego roku zatrudnia blisko 160 najzdolniejszych absolwentów na staż zawodowy w 14 różnych krajach. Międzynarodowy Program Talentowy (International Talent Programme – ITP) to czteroletni, angażujący proces uczenia się, który czyni ze świeżo upieczonych absolwentów przyszłych liderów bankowości ING.

Impact pracuje ze stażystami ITP rozwijając ich kompetencje osobiste, co stanowi dopełnienie szkolenia zawodowego i doświadczenia akademickiego.

Program stopniowo przygotowuje stażystów do przejęcia odpowiedzialności za proces własnego uczenia się.

Ten międzynarodowy program składał się z 4 etapów:

Rok 1 – Inspire – Amsterdam, Holandia

Etap Inspire pomaga rozwijać samoświadomość, umiejętność dialogu i wpływania na innych, innowacyjność, kreatywność oraz umiejętność słuchania i komunikacji. Na tym etapie uczestnicy „uczą się uczyć” dzięki inspirującym projektom i dynamicznym wyzwaniom, przed którymi są stawiani.

Rok 2 – Connect – Bruksela, Belgia

Etap Connect wykorzystuje symulacje biznesowe do tego, by osoby rozwinęły umiejętność pracy grupowej, networkingu – jednocześnie wspierając program międzynarodowych praktyk. Uczestnicy uczą się, jak pracować w zespole.

Rok 3 – Perform – Frankfurt, Niemcy

Etap Perform wzmacnia umiejętności uczestników efektywnego zarządzania interesariuszami i rozpoznawania wpływu zachowań osób na otoczenie.

Rok 4 – Lead – Lake District, UK

Etap Lead przygotowuje uczestników do wzięcia odpowiedzialności za swój dalszy rozwój i przekazywania inspiracji z programu dalej. Obejmuje szereg wyzwań – od outdoorowych aktywności po „cyfrowy detoks”.

95% absolwentów ITP pozostaje w ING dłużej niż 5 lat.

50% absolwentów ITP obejmuje obecnie stanowiska w kadrze zarządzającej lub jest na ścieżce prowadzącej do ich objęcia.

98% absolwentów, czuje, że program pomógł im w planowaniu kariery.

Referencje
Klienci o nas
Michelle Blieberg
Managing Director & Global Learning Officer
UBS
"Working with Impact can best be described as both enjoyable and an ideal partnership. We found them to be extremely creative with some of the most unique experiential learning available. Perhaps most importantly, we learned from and greatly admired all of their global staff. We found them to be flexible, insightful and extremely caring, committed to the personal development of our staff."
Andy Fell
General Manager
Westpac
"After a long working relationship with Impact in the UK, I was eager to engage them in my early days as the General Manager of Premium Financial Services. We ran two sessions, one for my leadership team and another with some of our outstanding talent. Both events were brilliant. As a participant and a leader I saw immense benefits on a personal and business level. We now have clarity of vision, purpose and direction along with a unique bond that will allow us to soar to new heights."
Patrick Wolf
Head of Human Resources
Migros Bank
The financial industry is changing rapidly, there are many disruptions knocking at our door. The shortage of professionals on the labor market not being the slightest, leaders need to interact humanly and use the power of swarm intelligence. To help us solve these problems we need to transform our business through leadership development. As we develop our leaders, we are also ready to tackle the challenges that are ahead of us, and to become more futureproof.