Skip to main content

Zarządzanie Talentami w ING - Case Study

Coniferous forest by the water
Sektor
Usługi Finansowe
Rozwiązania
Talent Management
Transformational Leadership

Kontekst

ING to globalna instytucja finansowa z rozbudowaną siecią placówek w Europie. Oferuje hurtowe i detaliczne usługi bankowe klientom w ponad 40 krajach.

ING każdego roku zatrudnia blisko 160 najzdolniejszych absolwentów na staż zawodowy w 14 różnych krajach. Międzynarodowy Program Talentowy (International Talent Programme – ITP) to czteroletni, angażujący proces uczenia się, który czyni ze świeżo upieczonych absolwentów przyszłych liderów bankowości ING.

Impact pracuje ze stażystami ITP rozwijając ich kompetencje osobiste, co stanowi dopełnienie szkolenia zawodowego i doświadczenia akademickiego.

Program stopniowo przygotowuje stażystów do przejęcia odpowiedzialności za proces własnego uczenia się.

Ten międzynarodowy program składał się z 4 etapów:

Rok 1 – Inspire – Amsterdam, Holandia

Etap Inspire pomaga rozwijać samoświadomość, umiejętność dialogu i wpływania na innych, innowacyjność, kreatywność oraz umiejętność słuchania i komunikacji. Na tym etapie uczestnicy „uczą się uczyć” dzięki inspirującym projektom i dynamicznym wyzwaniom, przed którymi są stawiani.

Rok 2 – Connect – Bruksela, Belgia

Etap Connect wykorzystuje symulacje biznesowe do tego, by osoby rozwinęły umiejętność pracy grupowej, networkingu – jednocześnie wspierając program międzynarodowych praktyk. Uczestnicy uczą się, jak pracować w zespole.

Rok 3 – Perform – Frankfurt, Niemcy

Etap Perform wzmacnia umiejętności uczestników efektywnego zarządzania interesariuszami i rozpoznawania wpływu zachowań osób na otoczenie.

Rok 4 – Lead – Lake District, UK

Etap Lead przygotowuje uczestników do wzięcia odpowiedzialności za swój dalszy rozwój i przekazywania inspiracji z programu dalej. Obejmuje szereg wyzwań – od outdoorowych aktywności po „cyfrowy detoks”.

95% absolwentów ITP pozostaje w ING dłużej niż 5 lat.

50% absolwentów ITP obejmuje obecnie stanowiska w kadrze zarządzającej lub jest na ścieżce prowadzącej do ich objęcia.

98% absolwentów, czuje, że program pomógł im w planowaniu kariery.

Referencje
Klienci o nas
Afroditi Bousnakis
National Head of Learning & Development
BDO Australia
"Focusing on our principals, this programme was to be dynamic and challenging, featuring leadership and business development elements aswell as opportunities to drive our strategy, mission and values. For this reason, we decided to partner with the team at Impact and The Talea Group to collaboratively scheme this long-term programme we now call Apex."
Patrick Wolf
Head of Human Resources
Migros Bank
The financial industry is changing rapidly, there are many disruptions knocking at our door. The shortage of professionals on the labor market not being the slightest, leaders need to interact humanly and use the power of swarm intelligence. To help us solve these problems we need to transform our business through leadership development. As we develop our leaders, we are also ready to tackle the challenges that are ahead of us, and to become more futureproof.
Participant
CPP Investments
"A brilliantly executed way to build connectivity with CPP Investments’ purpose, what motivates people to work here, our opportunities and tall poppy status."