Skip to main content

Google Squared: Wzmacnianie liderów transformacji cyfrowej

Coniferous forest by the water

Kontekst

Google, wiodąca, międzynarodowa organizacja technologiczna, stworzyła wraz z Impact program edukacyjny Squared Guru, realizowany w USA, Azji i Europie mający na celu wzmocnić zrozumienie transformacji cyfrowej. Guru podnosi kompetencje menedżerów w zakresie wdrażania zmian i przywództwa, aby umiejętnie przewodzili transformacjom cyfrowym w ich biznesach. Impact jest partnerem Google od 2009 roku.

Wizją dot. Programu Squared Guru było wzmacnianie obecnych i przyszłych liderów w zakresie przewodzenia transformacjom i zmianom w ich miejscach pracy.

Impact poprowadził 3 dni spośród 2-tygodniowego programu prowadzonego przez ekspertów z poszczególnych rynków i gości specjalnych Google. Część prowadzona przez konsultatnów Impact skupiała się na wzmacnianiu przywództwa i zmianie zachowań, pomagając uczestnikom:

  • Stworzyć silne relacje i środowisko bez barier relacyjnych
  • Zrozumieć założenia przywództwa w dobie transformacji cyfrowej
  • Rozwijać umiejętności, które pomogą w tworzeniu nowych, wartościowych relacji
  • Zwiększać samoświadomość poprzez wyciąganie wniosków i refleksję z doświadczeń.

Było to możliwe dzięki angażującym, realistycznym projektom połączonych z facylitowaną dyskusją i feedbackiem.

 

Wiedza i doświadczenie Impact w zakresie zmiany zachowań ludzi stanowi trzon programu Squared Guru. Są świetnymi, wnikliwymi partnerami przy realizacji Akademii Cyfrowej Google oraz dla innych zespołów w naszej firmie, dlatego rekomendujemy ich do współpracy”.
- Sarah Logan, Dyrektor Akademii Cyfrowej Google

Wyszedłem z programu Squared Guru z masą wniosków w obszarze przywództwa, tempa pracy, dawania więcej od siebie i nowych sposobów rozwiązywania problemów oraz podejścia do pojawiających się wyzwań”.
- uczestnik programu

Projekt ”Co-Create” był niesamowitym doświadczeniem potrzeba szybkiej  pracy z ludźmi, których nie znam, nad czymś, co nie było zwykłą prezentacją, a wpływało na życie prawdziwych ludzi było fantastyczne, mimo, że jednak poza moją strefa komfortu”.
- uczestnik programu

 

Referencje
Klienci o nas
Tabitha Beaven
Learning, Development and grdauate Recruitment Manager
West LB
"The graduates have been very enthusiastic about their experience; the content, the learning and the professionalism of the facilitators. The Impact programme encouraged participation and ongoing honest feedback and this has resulted in a self-aware group of young professionals, with personal strategies to use going forward when managing themselves and their relationships within the Bank."
Cathleen Merkel
HR Director
Discovery Networks International
"When they finished, I had a different bunch of people in front of me. There was a real sense of connection, a real sense of belonging; there was an incredible amount of ownership, and I get goosebumps just talking about it."
Lucia Ramminger
Head of Learning Management
OSRAM
“We co-created the management and leadership development programmes with Impact to support and guide OSRAM leaders through times of turbulence. The combination of true experiential learning, a consistent focus on mindfulness along with the latest research on leadership are puzzle pieces that contribute to the success and acceptance of the programmes.”