Skip to main content

Google Squared: Wzmacnianie liderów transformacji cyfrowej

Coniferous forest by the water
Sektor
Technologia, Media i Telekomunikacja

Kontekst

Google, wiodąca, międzynarodowa organizacja technologiczna, stworzyła wraz z Impact program edukacyjny Squared Guru, realizowany w USA, Azji i Europie mający na celu wzmocnić zrozumienie transformacji cyfrowej. Guru podnosi kompetencje menedżerów w zakresie wdrażania zmian i przywództwa, aby umiejętnie przewodzili transformacjom cyfrowym w ich biznesach. Impact jest partnerem Google od 2009 roku.

Wizją dot. Programu Squared Guru było wzmacnianie obecnych i przyszłych liderów w zakresie przewodzenia transformacjom i zmianom w ich miejscach pracy.

Impact poprowadził 3 dni spośród 2-tygodniowego programu prowadzonego przez ekspertów z poszczególnych rynków i gości specjalnych Google. Część prowadzona przez konsultatnów Impact skupiała się na wzmacnianiu przywództwa i zmianie zachowań, pomagając uczestnikom:

  • Stworzyć silne relacje i środowisko bez barier relacyjnych
  • Zrozumieć założenia przywództwa w dobie transformacji cyfrowej
  • Rozwijać umiejętności, które pomogą w tworzeniu nowych, wartościowych relacji
  • Zwiększać samoświadomość poprzez wyciąganie wniosków i refleksję z doświadczeń.

Było to możliwe dzięki angażującym, realistycznym projektom połączonych z facylitowaną dyskusją i feedbackiem.

 

Wiedza i doświadczenie Impact w zakresie zmiany zachowań ludzi stanowi trzon programu Squared Guru. Są świetnymi, wnikliwymi partnerami przy realizacji Akademii Cyfrowej Google oraz dla innych zespołów w naszej firmie, dlatego rekomendujemy ich do współpracy”.
- Sarah Logan, Dyrektor Akademii Cyfrowej Google

Wyszedłem z programu Squared Guru z masą wniosków w obszarze przywództwa, tempa pracy, dawania więcej od siebie i nowych sposobów rozwiązywania problemów oraz podejścia do pojawiających się wyzwań”.
- uczestnik programu

Projekt ”Co-Create” był niesamowitym doświadczeniem potrzeba szybkiej  pracy z ludźmi, których nie znam, nad czymś, co nie było zwykłą prezentacją, a wpływało na życie prawdziwych ludzi było fantastyczne, mimo, że jednak poza moją strefa komfortu”.
- uczestnik programu

 

Referencje
Klienci o nas
Justyna Jedlińska
Employee Development Manager
Polpharma
“The programme has been tailored the way that we were able to check its effectiveness.
The results of the review confirmed that the number of managers who present strategic and developing styles increased by over 20%. Moreover, the programme had a very positive impact on the inter-departmental / cross-functional cooperation, which is very important in such a large and diverse company as Polpharma."
Michael Durrant
Learning consultant
Santander
Impact deliver long lasting change, by crafting something truly inspirational and truly different to what anyone else is offering.
Yvon Chouinard
Founder
Patagonia
“The team at Impact has the creativity and resources to inspire companies on their journey towards sustainable enterprise”