Skip to main content

Google Squared: Wzmacnianie liderów transformacji cyfrowej

Coniferous forest by the water
Sektor
Technologia, Media i Telekomunikacja

Kontekst

Google, wiodąca, międzynarodowa organizacja technologiczna, stworzyła wraz z Impact program edukacyjny Squared Guru, realizowany w USA, Azji i Europie mający na celu wzmocnić zrozumienie transformacji cyfrowej. Guru podnosi kompetencje menedżerów w zakresie wdrażania zmian i przywództwa, aby umiejętnie przewodzili transformacjom cyfrowym w ich biznesach. Impact jest partnerem Google od 2009 roku.

Wizją dot. Programu Squared Guru było wzmacnianie obecnych i przyszłych liderów w zakresie przewodzenia transformacjom i zmianom w ich miejscach pracy.

Impact poprowadził 3 dni spośród 2-tygodniowego programu prowadzonego przez ekspertów z poszczególnych rynków i gości specjalnych Google. Część prowadzona przez konsultatnów Impact skupiała się na wzmacnianiu przywództwa i zmianie zachowań, pomagając uczestnikom:

  • Stworzyć silne relacje i środowisko bez barier relacyjnych
  • Zrozumieć założenia przywództwa w dobie transformacji cyfrowej
  • Rozwijać umiejętności, które pomogą w tworzeniu nowych, wartościowych relacji
  • Zwiększać samoświadomość poprzez wyciąganie wniosków i refleksję z doświadczeń.

Było to możliwe dzięki angażującym, realistycznym projektom połączonych z facylitowaną dyskusją i feedbackiem.

 

Wiedza i doświadczenie Impact w zakresie zmiany zachowań ludzi stanowi trzon programu Squared Guru. Są świetnymi, wnikliwymi partnerami przy realizacji Akademii Cyfrowej Google oraz dla innych zespołów w naszej firmie, dlatego rekomendujemy ich do współpracy”.
- Sarah Logan, Dyrektor Akademii Cyfrowej Google

Wyszedłem z programu Squared Guru z masą wniosków w obszarze przywództwa, tempa pracy, dawania więcej od siebie i nowych sposobów rozwiązywania problemów oraz podejścia do pojawiających się wyzwań”.
- uczestnik programu

Projekt ”Co-Create” był niesamowitym doświadczeniem potrzeba szybkiej  pracy z ludźmi, których nie znam, nad czymś, co nie było zwykłą prezentacją, a wpływało na życie prawdziwych ludzi było fantastyczne, mimo, że jednak poza moją strefa komfortu”.
- uczestnik programu

 

Referencje
Klienci o nas
Kieran Simpson
Head of Public Affairs
Scottish & Newcastle
"The assignment has been so successful for both organisations that they are building upon the work already achieved for a sustainable, ongoing partnership for the future. The partnership with Turning Point is an important element of Scottish & Newcastle's approach to responsible drinking. This project provided an opportunity to practise the skills learnt in the workshops and has enabled our graduates to learn the realities and practicalities of working as a team."
Mats Eriksson
CEO
Axess logistics
“The automotive industry is changing a lot and to be able to succeed we need a very aligned management team. Coming to the Lake District really helped, the whole programme has been excellent. We have got closer to each other and understand the dynamics of the group”
Mandir Singh
HR Director BP Asia Pacific
BP Asia Pacific
"This was an excellent programme, tailored to meet the needs of our key countries in Asia Pacific. It has laid the foundation for each country peer group to develop as a high performing team exhibiting both the appropriate behaviours and competencies. Through Impact's highly effective and engaging style, each leadership team has now formulated a clear and well-defined road map to commit to and implement."