Skip to main content

Google Squared: Wzmacnianie liderów transformacji cyfrowej

Coniferous forest by the water
Sektor
Technologia, Media i Telekomunikacja

Kontekst

Google, wiodąca, międzynarodowa organizacja technologiczna, stworzyła wraz z Impact program edukacyjny Squared Guru, realizowany w USA, Azji i Europie mający na celu wzmocnić zrozumienie transformacji cyfrowej. Guru podnosi kompetencje menedżerów w zakresie wdrażania zmian i przywództwa, aby umiejętnie przewodzili transformacjom cyfrowym w ich biznesach. Impact jest partnerem Google od 2009 roku.

Wizją dot. Programu Squared Guru było wzmacnianie obecnych i przyszłych liderów w zakresie przewodzenia transformacjom i zmianom w ich miejscach pracy.

Impact poprowadził 3 dni spośród 2-tygodniowego programu prowadzonego przez ekspertów z poszczególnych rynków i gości specjalnych Google. Część prowadzona przez konsultatnów Impact skupiała się na wzmacnianiu przywództwa i zmianie zachowań, pomagając uczestnikom:

  • Stworzyć silne relacje i środowisko bez barier relacyjnych
  • Zrozumieć założenia przywództwa w dobie transformacji cyfrowej
  • Rozwijać umiejętności, które pomogą w tworzeniu nowych, wartościowych relacji
  • Zwiększać samoświadomość poprzez wyciąganie wniosków i refleksję z doświadczeń.

Było to możliwe dzięki angażującym, realistycznym projektom połączonych z facylitowaną dyskusją i feedbackiem.

 

Wiedza i doświadczenie Impact w zakresie zmiany zachowań ludzi stanowi trzon programu Squared Guru. Są świetnymi, wnikliwymi partnerami przy realizacji Akademii Cyfrowej Google oraz dla innych zespołów w naszej firmie, dlatego rekomendujemy ich do współpracy”.
- Sarah Logan, Dyrektor Akademii Cyfrowej Google

Wyszedłem z programu Squared Guru z masą wniosków w obszarze przywództwa, tempa pracy, dawania więcej od siebie i nowych sposobów rozwiązywania problemów oraz podejścia do pojawiających się wyzwań”.
- uczestnik programu

Projekt ”Co-Create” był niesamowitym doświadczeniem potrzeba szybkiej  pracy z ludźmi, których nie znam, nad czymś, co nie było zwykłą prezentacją, a wpływało na życie prawdziwych ludzi było fantastyczne, mimo, że jednak poza moją strefa komfortu”.
- uczestnik programu

 

Referencje
Klienci o nas
Stuart Almond
Head of Intelligent Media Services
Sony
“We’ve made changes within the department and division. Not only team structure, but in terms of how we engage with our customers and the market.”
Geraldine Dolan
Programme participant
Diageo
"I took a huge learning out of the day, not only what we can do for the environment, but also that we have huge talents. I felt energised, inspired, exhausted and very happy. I’m so pleased that the Global Travel Middle East team has this power of making a difference in the community in our strategy and I can’t wait to do more.”
Participant
CPP Investments
"A brilliantly executed way to build connectivity with CPP Investments’ purpose, what motivates people to work here, our opportunities and tall poppy status."