Skip to main content

Program rozwoju przywództwa strategicznego w DSV ISS - Case Study

Coniferous forest by the water
Rozwiązania
Transformational Leadership

Kontekst

Różnorodne interwencje wspierały zaprojektowanie i wdrożenie nowej strategii biznesowej opartej na wartościach, która ma pozwolić na dynamiczny rozwój organizacji. Projekt skupiał się na wsparciu liderów organizacji w tworzeniu i kaskadowaniu strategii oraz zwiększaniu zdolności przywódczych w całej organizacji.

 

W celu wsparcia szybkiego wzrostu, DSV ISS potrzebowało ambitnej strategii, która wyznaczyłaby jasny kierunek dla przyszłego rozwoju organizacji. Oprócz tego istniała potrzeba, by wzmocnić przywództwo w całej organizacji, a tym samym ułatwić wdrożenie nowej strategii.

Biorąc to pod uwagę, została podjęta decyzja, by wzmocnić kulturę przywództwa w DSV. Było to istotne, ponieważ:

  • Dynamiczny rozwój biznesu wymaga od liderów, by umiejętnie zarządzali wzrostem w stale zmieniającym się środowisku

  • Rozwój silnej kultury przywództwa był potrzebny, szczególnie na poziomie menedżerów średniego szczebla, w związku z tym, że organizacja stała się zbyt duża, by mogła być sprawnie zarządzana małą grupą nawet najbardziej charyzmatycznych liderów

  • Przywództwo wiąże się z określonymi kompetencjami, ale i wartościami, które należało wyklaryfikować i wdrożyć w całej organizacji.

Impact opracował i wspierał implementację rozwiązania wprowadzenia zmiany na poziomie całej organizacji. Rozwiązanie to pomogło w przejściu na kolejny poziom rozwoju biznesu. Składało się z następujących interwencji:

  • Facylitacja trzech strategicznych warsztatów z Top Team’em, podczas których została stworzona strategia DSV ISS oparta na określonych wartościach

  • Wsparcie Impactu w kaskadowaniu nowoopracowanej strategii i wartości na kolejne poziomy organizacji poprzez organizację dwóch strategicznych wydarzeń

  • Wielomodułowy program „Leadership in Action” oparty na uczeniu się przez doświadczenie skierowany do wszystkich menedżerów DSV ISS z poziomu N-1

  • Aktywności realizowane poza salą szkoleniową: realizacja indywidualnych planów działania, samodzielne wdrażanie w swojej pracy określonych przez siebie zadań, indywidualne spotkania coachingowe z coachami Impactu

  • Proces zmian wspierany był również serią spotkań executive coaching dla kluczowych liderów organizacji.

Opisane rozwiązanie pomogło DSV ISS w stworzeniu i efektywnej implementacji nowej, ambitnej i jasno sformułowanej strategii biznesowej. Dało to jasność liderom, jakie są wobec nich oczekiwania a także było wsparciem w podejmowaniu działań w kierunku jej urzeczywistnienia i wprowadzenia potrzebnych zmian. Impact kontynuuje współpracę z DSV ISS w roli zaufanego doradcy, wspierając dalszy rozwój zdolności przywódczych.

Komentarz klienta:

"Konsultanci Impactu to profesjonaliści głęboko zaangażowani na każdym etapie projektu: począwszy od analizy aż po dostarczanie szkoleń. Jestem pod wrażeniem ich umiejętności głębokiej analizy potrzeb klienta. Sprawnie „łączą kropki”, kojarzą zależności i potrafią spojrzeć na nasze potrzeby z różnych perspektyw biznesowych. Co wyróżnia szkolenia Impactowe? Zabierają uczestników w prawdziwą rozwojową podróż. Dzięki metodom opartym na bezpośrednim doświadczeniu, uczestnicy mają możliwość dokonania głębokiej autorefleksji, dzielenia się swoimi wyzwaniami i otworzenia się na dawanie i korzystanie z feedback’u".

- Agnieszka Nowak, L&D Leader

Referencje
Klienci o nas
Stuart Almond
Head of Intelligent Media Services
Sony
“We’ve made changes within the department and division. Not only team structure, but in terms of how we engage with our customers and the market.”
Geraldine Dolan
Programme participant
Diageo
"I took a huge learning out of the day, not only what we can do for the environment, but also that we have huge talents. I felt energised, inspired, exhausted and very happy. I’m so pleased that the Global Travel Middle East team has this power of making a difference in the community in our strategy and I can’t wait to do more.”
Participant
CPP Investments
"A brilliantly executed way to build connectivity with CPP Investments’ purpose, what motivates people to work here, our opportunities and tall poppy status."