Skip to main content

Program rozwoju przywództwa strategicznego w DSV ISS - Case Study

Coniferous forest by the water
Rozwiązania
Transformational Leadership

Kontekst

Różnorodne interwencje wspierały zaprojektowanie i wdrożenie nowej strategii biznesowej opartej na wartościach, która ma pozwolić na dynamiczny rozwój organizacji. Projekt skupiał się na wsparciu liderów organizacji w tworzeniu i kaskadowaniu strategii oraz zwiększaniu zdolności przywódczych w całej organizacji.

 

W celu wsparcia szybkiego wzrostu, DSV ISS potrzebowało ambitnej strategii, która wyznaczyłaby jasny kierunek dla przyszłego rozwoju organizacji. Oprócz tego istniała potrzeba, by wzmocnić przywództwo w całej organizacji, a tym samym ułatwić wdrożenie nowej strategii.

Biorąc to pod uwagę, została podjęta decyzja, by wzmocnić kulturę przywództwa w DSV. Było to istotne, ponieważ:

  • Dynamiczny rozwój biznesu wymaga od liderów, by umiejętnie zarządzali wzrostem w stale zmieniającym się środowisku

  • Rozwój silnej kultury przywództwa był potrzebny, szczególnie na poziomie menedżerów średniego szczebla, w związku z tym, że organizacja stała się zbyt duża, by mogła być sprawnie zarządzana małą grupą nawet najbardziej charyzmatycznych liderów

  • Przywództwo wiąże się z określonymi kompetencjami, ale i wartościami, które należało wyklaryfikować i wdrożyć w całej organizacji.

Impact opracował i wspierał implementację rozwiązania wprowadzenia zmiany na poziomie całej organizacji. Rozwiązanie to pomogło w przejściu na kolejny poziom rozwoju biznesu. Składało się z następujących interwencji:

  • Facylitacja trzech strategicznych warsztatów z Top Team’em, podczas których została stworzona strategia DSV ISS oparta na określonych wartościach

  • Wsparcie Impactu w kaskadowaniu nowoopracowanej strategii i wartości na kolejne poziomy organizacji poprzez organizację dwóch strategicznych wydarzeń

  • Wielomodułowy program „Leadership in Action” oparty na uczeniu się przez doświadczenie skierowany do wszystkich menedżerów DSV ISS z poziomu N-1

  • Aktywności realizowane poza salą szkoleniową: realizacja indywidualnych planów działania, samodzielne wdrażanie w swojej pracy określonych przez siebie zadań, indywidualne spotkania coachingowe z coachami Impactu

  • Proces zmian wspierany był również serią spotkań executive coaching dla kluczowych liderów organizacji.

Opisane rozwiązanie pomogło DSV ISS w stworzeniu i efektywnej implementacji nowej, ambitnej i jasno sformułowanej strategii biznesowej. Dało to jasność liderom, jakie są wobec nich oczekiwania a także było wsparciem w podejmowaniu działań w kierunku jej urzeczywistnienia i wprowadzenia potrzebnych zmian. Impact kontynuuje współpracę z DSV ISS w roli zaufanego doradcy, wspierając dalszy rozwój zdolności przywódczych.

Komentarz klienta:

"Konsultanci Impactu to profesjonaliści głęboko zaangażowani na każdym etapie projektu: począwszy od analizy aż po dostarczanie szkoleń. Jestem pod wrażeniem ich umiejętności głębokiej analizy potrzeb klienta. Sprawnie „łączą kropki”, kojarzą zależności i potrafią spojrzeć na nasze potrzeby z różnych perspektyw biznesowych. Co wyróżnia szkolenia Impactowe? Zabierają uczestników w prawdziwą rozwojową podróż. Dzięki metodom opartym na bezpośrednim doświadczeniu, uczestnicy mają możliwość dokonania głębokiej autorefleksji, dzielenia się swoimi wyzwaniami i otworzenia się na dawanie i korzystanie z feedback’u".

- Agnieszka Nowak, L&D Leader

Referencje
Klienci o nas
Fabien
Participant
Modulaire Group
"The 'conversations that count' programme was a very good time of reflection on my own behaviour and on my day to day interactions with my colleagues. Applying the recommendations in meetings I attended since has made a noticeable difference."
Michelle Stroman
Director of Professional Learning
Education in Motion
“What Impact really brought to the table was the human element. They really listened to what we wanted, and every time we posed a problem or had a question, instead of getting frustrated, they were excited by it! That attitude is the attitude we want for our staff and our students.”
Mandir Singh
HR Director BP Asia Pacific
BP Asia Pacific
"This was an excellent programme, tailored to meet the needs of our key countries in Asia Pacific. It has laid the foundation for each country peer group to develop as a high performing team exhibiting both the appropriate behaviours and competencies. Through Impact's highly effective and engaging style, each leadership team has now formulated a clear and well-defined road map to commit to and implement."