Skip to main content

’Leading the Way’ Wsparcie transformacji w Co-op

Coniferous forest by the water

Kontekst

Ambicja bycia największą siecią typu convinience w Wielkiej Brytanii oznaczała, że firma Co-op’s Food Retail Business potrzebowała zasadniczych zmian w swoim modelu operacyjnym. Co-op potrzebował poprawić wydajność i zmienić sposób pracy, także w kontekście pojawienia się nowych możliwości dzięki digitalizacji sklepów.

Celem 'Leading the Way' było zaangażowanie przez liderów Co-op współpracowników w proces zmiany, zaproszenie ich do kreatywnego rozwiązywania problemów oraz otwarcie przestrzeni na dialog z liderami wyższego szczebla.

Ostatecznie Leading the Way miało na zainspirować menedżerów do takiego przewodzenia zespołom, aby Co-op stał się numerem jeden w sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii.

Impact przeprowadził obserwacje i wywiady z Top Team Co-op, aby zrozumieć i zakwestionować sposób myślenia na temat zmian i sposobów pracy. Impact Team Performance Inventory© do wzmocnienia dynamiki i ustalenia wspólnego celu w zespole menedżerów wyższego szczebla.

Zrewolucjonizowano sposób prowadzenia konferencji dla 250 menedżerów dot. zmian, przeprowadzono serię warsztatów „Honest Conversations” i indywidualne coachingi.

“Impact zbudował silne i oparte na zaufaniu partnerstwo z Co-op, które pozwoliło nam zbadać najnowocześniejsze, unikalne sposoby podejścia i realizacji naszego programu zmian transformacyjnych. Reakcja naszych liderów była niesamowita” -Margaret Ollerenshaw, Head of Leadership, Talent and Learning

Zaangażowanie ludzi w proces zmian i korzystanie z technik coachingu, w celu pomocy innym w wykonywaniu pracy, to metoda progresywna, przynosząca wymierne rezultaty.

Nowy sposób wdrażania zmian został entuzjastycznie przyjęty, a kwartalne konferencje wokół zmiany zostały zrewolucjonizowane:

  • 95% oceniających uważa, że styl dostarczania Impact jest angażujący.
  • 100% uczestników czuje się teraz gotowych do zaangażowania swojego zespołu w zmiany

Warsztaty Honest Conversations również spotkały się z dobrym przyjęciem. Zaobserwowaliśmy realne zmiany zachowań w postaci stosowania coachingowego stylu przywództwa przez menedżerów.

Menedżerowie wspierają się wzajemnie, otwarcie doceniają możliwość dialogu i współpracy z liderami wyższego szczebla.

Impact kontynuuje współpracę z Co-op w celu rozwoju innowacyjnego partnerstwa i poszerzania zasięgu wypracowanych zasad 'Leading the Way'.

Referencje
Klienci o nas
Margaret Ollerenshaw
Head of Leadership, Talent Development
Co-op
“Impact have built a strong and trusting partnership with Co-op, which has allowed us to explore leading-edge, unique ways of approaching and landing our transformational change agenda. The response from our leaders has been amazing.”
Particpant
Area Manager
Co-op
“In 30 years of retail this has been the best change conference I’ve ever been to.”
Particpant
Area Manager
Co-op
“In 30 years of retail this has been the best change conference I’ve ever been to.”