Skip to main content

Wsparcie rozwoju talentów

Coniferous forest by the water
Sektor
Przemysł
Rozwiązania
Transformational Leadership

Kontekst

Grupa BASF mająca siedzibę w Niemczech jest obecna w ponad 80 krajach i jest największym przedsiębiorstwem chemicznym na świecie.

Ze względu na wyzwania zmieniającego się i wymagającego środowiska rynkowego Azji postanowiono wesprzeć funkcjonujący tam „leadership pipeline” w osiąganiu założeń strategicznych. W tym celu w 17 krajach przeprowadzono projekt Asia Pacific Programme for Leadership Excellence (APPLE), dopracowany w 2015 roku we współpracy z Impact. Jego celem było wzmocnienie rozwoju pracowników o wysokim potencjale, mających objąć kluczowe role przywódcze w regionie Azji.

BASF najbardziej zależało na tym, by przyszli liderzy nabrali bardziej strategicznej perspektywy, stali się bardziej elastyczni i z otwartością patrzyli na proces zmiany. Ważną kwestią było również to, by byli w stanie przyspieszać innowacje i kierować zespołami tak, by osiągały lepsze rezultaty biznesowe.

Program miał też za zadanie aktywizację działań przywódczych uczestników, wzmocnienie pewności siebie i ich umiejętności liderskich w środowisku VUCA.

Szczegółowe cele programu:

  • zrozumienie, w jaki sposób zarządzać złożoną strukturą – zarówno w obrębie jej samej, jak i wobec podmiotów zewnętrznych,
  • wzmocnienie umiejętności analizy rynku, konkurencji i wyzwań, przed którymi stoi BASF,
  • wzmocnienie strategicznego podejścia wobec zarządzania zmianą,
  • rozwój przywództwa.

Składający się z trzech modułów program rozwoju przywództwa obejmuje innowacyjne i pełne wyzwań projekty, a także tzw. In the moment coaching - spontaniczny coaching dający obszerną informację zwrotną.

Kluczowe elementy rozwiązania:

VUCA Q® to “diagnoza sytuacyjna”. Pozwala przyjrzeć się bieżącym wyzwaniom, przed którymi stoi organizacja i jej liderzy. Wprowadza istotną perspektywę, którą można przekształcić w plan działania. Narzędzie to zostało stworzone by zwiększać samoświadomość liderów i wspierać podejmowanie przez nich działań przywódczych w zmiennym środowisku.  

War Games to warsztat rozwijający myślenie strategiczne, podczas którego uczestnicy analizują firmę BASF z perspektywy jej konkurentów. Pozwala to na identyfikację kluczowych strategicznych możliwości i zagrożeń. 

Immersive Leadership Challenges to metoda, która wykorzystuje zarówno prawdziwe, jak i fikcyjne wyzwania i tworzy złożone symulacje. Podczas nich uczestnicy muszą reagować na bieżąco, jednocześnie przygotowując teoretyczną propozycje rozwiązywania trudności.

Program APPLE Development znalazł uznanie podczas HR Excellence Awards 2016 zdobywając Srebrną Nagrodę w kategorii Excellence in Leadership Development.

Z perspektywy klienta program przywódczy przygotowany przez Impact spełnił oczekiwania względem zakładanych celów.

Feedback uczestników był następujący:

  • Dotychczasowa średnia ocena wszystkich przeprowadzonych programów wynosi 4,71 w skali 5.
  • 100% poleciłoby program innym,
  • 100% stwierdziło, że poziom szkolenia był odpowiednio dostosowany do uczestników,
  • 100% przyznało, że metody stosowane podczas programu są wyjątkowo efektywne,
  • 86% uważa, że cele programu zostały osiągnięte.

"Dzięki programowi mam poczucie jasności oczekiwań wobec mnie oraz moich możliwości rozwojowych. Moja ścieżka rozwoju jest lepiej ukierunkowana i dobrze zaplanowana” - Uczestnik

“Wyniosłam bardzo praktyczną wiedzę, którą jestem w stanie natychmiast zaimplementować w pracy” – Uczestnik

Impact wszechstronnie wsparł program rozwojowy BASF. Osobiście obserwuję wyraźne zmiany zachowań uczestników programu APPLE ” – Line manager

Referencje
Klienci o nas
Programme participant
Scott Bader
"The programme design, group discussions, solo reflection time and activities were well thought out and planned. I felt ‘stretched’, and this was a great feeling."
Jaap de Vries
Vice President, HR
Borealis
“To develop senior middle managers into real leaders requires a journey which takes them out of their personal comfort zone to unleash their potential. At Borealis we are convinced that the return on this investment is contributing to our successful achievement of strategy.”
Programme participant
Scott Bader
"I thoroughly enjoyed the three days – one of the best structured courses I have attended with excellent coaching staff."