Skip to main content

Wsparcie rozwoju talentów

Coniferous forest by the water

Kontekst

Grupa BASF mająca siedzibę w Niemczech jest obecna w ponad 80 krajach i jest największym przedsiębiorstwem chemicznym na świecie.

Ze względu na wyzwania zmieniającego się i wymagającego środowiska rynkowego Azji postanowiono wesprzeć funkcjonujący tam „leadership pipeline” w osiąganiu założeń strategicznych. W tym celu w 17 krajach przeprowadzono projekt Asia Pacific Programme for Leadership Excellence (APPLE), dopracowany w 2015 roku we współpracy z Impact. Jego celem było wzmocnienie rozwoju pracowników o wysokim potencjale, mających objąć kluczowe role przywódcze w regionie Azji.

BASF najbardziej zależało na tym, by przyszli liderzy nabrali bardziej strategicznej perspektywy, stali się bardziej elastyczni i z otwartością patrzyli na proces zmiany. Ważną kwestią było również to, by byli w stanie przyspieszać innowacje i kierować zespołami tak, by osiągały lepsze rezultaty biznesowe.

Program miał też za zadanie aktywizację działań przywódczych uczestników, wzmocnienie pewności siebie i ich umiejętności liderskich w środowisku VUCA.

Szczegółowe cele programu:

  • zrozumienie, w jaki sposób zarządzać złożoną strukturą – zarówno w obrębie jej samej, jak i wobec podmiotów zewnętrznych,
  • wzmocnienie umiejętności analizy rynku, konkurencji i wyzwań, przed którymi stoi BASF,
  • wzmocnienie strategicznego podejścia wobec zarządzania zmianą,
  • rozwój przywództwa.

Składający się z trzech modułów program rozwoju przywództwa obejmuje innowacyjne i pełne wyzwań projekty, a także tzw. In the moment coaching - spontaniczny coaching dający obszerną informację zwrotną.

Kluczowe elementy rozwiązania:

VUCA Q® to “diagnoza sytuacyjna”. Pozwala przyjrzeć się bieżącym wyzwaniom, przed którymi stoi organizacja i jej liderzy. Wprowadza istotną perspektywę, którą można przekształcić w plan działania. Narzędzie to zostało stworzone by zwiększać samoświadomość liderów i wspierać podejmowanie przez nich działań przywódczych w zmiennym środowisku.  

War Games to warsztat rozwijający myślenie strategiczne, podczas którego uczestnicy analizują firmę BASF z perspektywy jej konkurentów. Pozwala to na identyfikację kluczowych strategicznych możliwości i zagrożeń. 

Immersive Leadership Challenges to metoda, która wykorzystuje zarówno prawdziwe, jak i fikcyjne wyzwania i tworzy złożone symulacje. Podczas nich uczestnicy muszą reagować na bieżąco, jednocześnie przygotowując teoretyczną propozycje rozwiązywania trudności.

Program APPLE Development znalazł uznanie podczas HR Excellence Awards 2016 zdobywając Srebrną Nagrodę w kategorii Excellence in Leadership Development.

Z perspektywy klienta program przywódczy przygotowany przez Impact spełnił oczekiwania względem zakładanych celów.

Feedback uczestników był następujący:

  • Dotychczasowa średnia ocena wszystkich przeprowadzonych programów wynosi 4,71 w skali 5.
  • 100% poleciłoby program innym,
  • 100% stwierdziło, że poziom szkolenia był odpowiednio dostosowany do uczestników,
  • 100% przyznało, że metody stosowane podczas programu są wyjątkowo efektywne,
  • 86% uważa, że cele programu zostały osiągnięte.

"Dzięki programowi mam poczucie jasności oczekiwań wobec mnie oraz moich możliwości rozwojowych. Moja ścieżka rozwoju jest lepiej ukierunkowana i dobrze zaplanowana” - Uczestnik

“Wyniosłam bardzo praktyczną wiedzę, którą jestem w stanie natychmiast zaimplementować w pracy” – Uczestnik

Impact wszechstronnie wsparł program rozwojowy BASF. Osobiście obserwuję wyraźne zmiany zachowań uczestników programu APPLE ” – Line manager

Referencje
Klienci o nas
Learning Technology Award 2020 Judges
Morgan Advanced Materials
“The use of experiential, challenge-led methodologies and the continual focus on sustainability goals and the SDGs creates an exceptionally forward thinking and effective framework to embed learning and tackle real challenges simultaneously in this blended pathway. Overall – very impressive!”
Participant
Vita
"We value the work Impact is doing to support The Vita Group on our sustainable practice transformation journey."
Heather Coker
Group Head of Learning and Development
Morgan Advanced Materials
"Partnering with Impact was instrumental in delivering engaging, experiential learning, which is having a significant effect across the business within a year of deployment. Individuals have increased their awareness of themselves and their leadership style, including ways they can flex that style to create better engagement with all our employees. Leaders are looking for ways to challenge our current approaches to drive change and long-term improvements.Working with the Impact team is always a pleasure."