Skip to main content
Przywództwo
Talenty

Lider uwalniający ludzki potencjał

Lider uwalniający ludzki potencjał
Condividi questo articolo:

Na studiach magisterskich z Psychologii Organizacji Przemysłowych, skupiłem się na zarządzaniu talentami. Jednak nie na rodzaju zarządzania talentami związanym bezpośrednio z lejkiem talentów lub potrzebami organizacyjnymi na dużą skalę, ale z bezpośrednimi potrzebami talentów, które liderzy mają w swoich zespołach. Pierwszym obszarem, który badałem, była motywacja i jej znaczenie w organizacji, jako że jest bezpośrednio związana z retencją pracowników.

Uwolnić potencjał pracowników

Jednym z najważniejszych odkryć w temacie motywacji, które większość z nas już zna z badań i doświadczeń, jest to, że aby ludzie byli zaangażowani, usatysfakcjonowani i aby ich zatrzymać, musimy ich znać. Teoria Y McGregora (1994) głosi, że ludzki potencjał może zostać odkryty, jeśli liderzy skupią się na udzielaniu pracownikom wskazówek, uwalnianiu potencjału, tworzeniu możliwości, usuwaniu przeszkód i zachęcaniu ich do rozwoju. Tu przypomnienie statystyczne: The Hay Group (2002) stwierdził, że 73 % niezadowolonych pracowników czuło, że ich organizacja nie ma jasnego kierunku i że wielu pracowników odchodzi z pracy, ponieważ są niezadowoleni ze swojego szefa. Jeśli to Cię jeszcze nie przekonało, Daniel Pink zsyntetyzował mnóstwo badań z MIT, London School of Economics i Banku Rezerwy Federalnej (w USA) w trzech obszarach, które nazywa mistrzostwem, autonomią i celem. Umieszczę to wszystko w jednej kategorii - Uwolnienie ludzkiego potencjału.

Uwolnić ludzki potencjał

Jak więc przywódcy uwalniają ludzki potencjał i tym samym utrzymują ludzi przy sobie dłużej (jeśli Ci chcą zostać)? Nawet jeśli odpowiedź mogłaby wydawać się prosta, wielu liderów tego nie robi i trudno im wejść zagłębić się w ten obszar i w autentyczny, dyskretny sposób angażować ludzi na poziomie instynktownym.

Możesz użyć góry lodowej jako metafory. Na pozór widzisz i słyszysz tylko zachowania, działania i wygląd, a to niewiele. Pod powierzchnią znajdują się wszystkie czynniki, które informują o tym, co sprawia, że ludzie mówią czy zachowują się w dany sposób, a jest ich dużo.

Najłatwiejszą rzeczą, jaką liderzy mogą zrobić, aby lepiej poznać swoich ludzi, jest zadawanie pytań. Oto trzy tematy konwersacji, które pomogą Ci zacząć:

1) Pasje, Plany, Marzenia (Co sprawia, że wstają każdego dnia?)

2) Talent i umiejętności (W czym są dobrzy i nad czym lubią pracować?)

3) Dopasowanie organizacyjne (Gdzie uważają, że najlepiej się wpasowują w organizacji?)

Jeśli jako lider poznasz lepiej swoich ludzi, pomoże Ci sprawić by to co mówią, myślą i robią nabrało większego znaczenia. Dowiesz się, na co zwrócić uwagę, aby skuteczniej uwolnić ich ludzki potencjał i, miejmy nadzieję, zatrzymać ich w swojej organizacji!