Skip to main content

Lendlease "Springboard" Program

Coniferous forest by the water

About

Lendlease Foundation jest wewnętrzną jednostką biznesową założoną w 1983 roku w celu wspracia I rozwoju pracowników Lendlease. „Springboard” powstał w 1998 roku jako flagowy program globalny Fundacji.

Impact Australia został wybrany do przeprojektowania programu Springboard w 2008 r. i ponownie w 2014 r., tak, aby odpowiadał on bieżące potrzeby biznesowe, gospodarcze i społeczne. Impact dostosował program do kluczowych zasad działaności Lendlease Foundation:

  1. Enriching lives: Wzbogacanie życia pracowników i ich rodzin
  2. Aiding communities: Pomoc organizacjom charytatywnym i społecznościom, w których zaangażowane
  3. Inspiring interest: Zwiększanie zainteresowana działalnością Lendlease Foundation.

„Springboard” to pięciodniowy program rozwoju osobistego. Uczestnicy spędzają dwa dni na poznawaniu swoich mocnych stron i refleksji nad osobistymi celami oraz dwa dni pracując z partnerem społecznym.

Rocznie przeprowadzamy 8 programów „Springboard”. W tym czasie współpracujemy z partnerem społecznym przy sześciu, długoterminowych, indywidualnych projektach. Uczestnicy programów, we współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej, zarządzają tymi projektami

Obejrzyj case study z jednego z programów - Springboard Tasman Peninsula.

 
1.Enriching lives: (mierzone na 6 tyg przed i 6 tyg po programie)
  • Zdrowie fizyczne: wzrost o 24%
  • Dobre samopoczucie psychiczne: wzrost o 25%
  • Zarządzanie stresem: wzrost o 56%
  • Równowaga praca/życie: wzrost o 70%

2. Aiding communities: W latach 2008-2013 zrealizowaliśmy 41 projektów społecznych przez prawie 3000 roboczodni.

3. Inspiring interest: (mierzone na 3 tyg przed i 3 tyg po programie)

  • 97% uważa, że Lendlease angażuje się w rozwój pracowników (wzrost 45%)
  • 95% postrzega Lendlease pozytywnie (wzrost 33%)
  • 92% czuje się oddanych Lendlease (wzrost 23%)

Dane na podstawie wyników ankiet uczestników z lat 2008-2015.

Liczba respondentów = 1135

Testimonials
See what our customers say about us
Participant
Atos
"Very close-knit, active and competent facilitators. I was surprised many times by the kind of tasks I had to deal with, the way they were implemented, and the creativity that I had to show."
Shona Marshall
Employee Development Manager
The Miller Group
"Working with Impact was certainly enjoyable. I particularly valued their ability to creatively interpret ideas into activities, their willingness to share their extensive knowledge and their flexibility in responding to our ever-changing requirements. The dedication and commitment the facilitators demonstrated throughout the actual event went above and beyond. The result ~ an experience that challenged our graduates, exceeded my own expectations and provided real value for our business.”
Participant
calder stewart
“I absolutely loved this module, it created a lot of opportunities for learning and some really great discussions. As a group, it gave us a lot of insight into our strengths and development areas.”