Skip to main content

Lendlease "Springboard" Program

Coniferous forest by the water

About

Lendlease Foundation jest wewnętrzną jednostką biznesową założoną w 1983 roku w celu wspracia I rozwoju pracowników Lendlease. „Springboard” powstał w 1998 roku jako flagowy program globalny Fundacji.

Impact Australia został wybrany do przeprojektowania programu Springboard w 2008 r. i ponownie w 2014 r., tak, aby odpowiadał on bieżące potrzeby biznesowe, gospodarcze i społeczne. Impact dostosował program do kluczowych zasad działaności Lendlease Foundation:

  1. Enriching lives: Wzbogacanie życia pracowników i ich rodzin
  2. Aiding communities: Pomoc organizacjom charytatywnym i społecznościom, w których zaangażowane
  3. Inspiring interest: Zwiększanie zainteresowana działalnością Lendlease Foundation.

„Springboard” to pięciodniowy program rozwoju osobistego. Uczestnicy spędzają dwa dni na poznawaniu swoich mocnych stron i refleksji nad osobistymi celami oraz dwa dni pracując z partnerem społecznym.

Rocznie przeprowadzamy 8 programów „Springboard”. W tym czasie współpracujemy z partnerem społecznym przy sześciu, długoterminowych, indywidualnych projektach. Uczestnicy programów, we współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej, zarządzają tymi projektami

Obejrzyj case study z jednego z programów - Springboard Tasman Peninsula.

 
1.Enriching lives: (mierzone na 6 tyg przed i 6 tyg po programie)
  • Zdrowie fizyczne: wzrost o 24%
  • Dobre samopoczucie psychiczne: wzrost o 25%
  • Zarządzanie stresem: wzrost o 56%
  • Równowaga praca/życie: wzrost o 70%

2. Aiding communities: W latach 2008-2013 zrealizowaliśmy 41 projektów społecznych przez prawie 3000 roboczodni.

3. Inspiring interest: (mierzone na 3 tyg przed i 3 tyg po programie)

  • 97% uważa, że Lendlease angażuje się w rozwój pracowników (wzrost 45%)
  • 95% postrzega Lendlease pozytywnie (wzrost 33%)
  • 92% czuje się oddanych Lendlease (wzrost 23%)

Dane na podstawie wyników ankiet uczestników z lat 2008-2015.

Liczba respondentów = 1135

Testimonials
See what our customers say about us
Dennis Van Schie
Head of Global Sales
Sony
"The workshop had a true impact in the formation of our global Sales and Marketing team. The clarity of concepts and tools being used were remarkably simple and effective. No endless theoretical slides, but hands on group and individual work facilitated by very passionate and professional consultants. It will make us Go the Distance and I recommend you to try it yourself!” 
Marc Robin
Programme Manager
UNGC
"The collaboration has yielded results beyond our expectations, with Impact providing what they are unrivalled for: energy, interactivity, and disruption”
Participant
Cigna
“The Hogan assessment was of great benefit; it opened a new set of conversations with my leader and my team that has been improving my ability to be an effective leader. I also found where I needed to change the conversation in my personal relationships as well, becoming a better spouse, parent, and friend. Overall, I’m deeply honored I had the opportunity to be a part of such a great cohort and a well-designed, thoughtful programme."